Lanová dráha na petřín projde pravidelnou revizí

Z důvodu pravidelné revize bude od pondělí 5. 11. do pátku 7. 12. 2018 přerušen provoz lanové dráhy Újezd – Petřín. Po opravách, údržbě a nezbytných kontrolách bude lanovka opět vozit cestující od soboty 8. 12. 2018 od 9.00 hod. Odstávky lanové dráhy provádí Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) pravidelně vždy na jaře a na podzim, aby zajistil její bezpečný a spolehlivý provoz.

Reklama

Součástí kontrol bude přesné geodetické měření jednotlivých prvků trati, rozchodu kolejí a dalších důležitých součástí. Provedou se také různé údržbářské a servisní zásahy, jako je vyčištění navíjecí komory, údržba dotykových sběračů na vozech a v koncových stanicích, vjezdových vrat stanic, osvětlení tratě a stanic, magnetických snímačů na trati, výměna traťových kladek, vyčištění odvodnění, nátěry, údržba budov a další. Kromě běžné revize bude také provedena výměna kotevního měniče, obměna silových, ovládacích i řídicích kabelových rozvodů a dále bude provedena modernizace řídicího stanoviště. Před opětovným otevřením proběhne rovněž důkladný úklid tratě, stanic a vozů

Neděle, 4. listopad 2018 / Dopraváček, Zdroj: DP Praha

Reklama

FOTOGALERIE

FACEBOOK

NADAČNÍ FOND

PARTNEŘI

TOPlist